Ulice, mestá a obce

Ulice, mestá a obce

expand learning text

Mestá, obce, ulice

Vlastné názvy miest, obcí a mestských častí sa píšu s veľkými začiatočnými písmenami vo všetkých slovách názvu okrem predložiek. Napr. Bratislava, Spišský Štvrtok, Bánovce nad Bebravou, mestská časť Devínska Nová Ves.

Vlastné názvy objektov v meste, tj. ulíc, námestí, parkov, sadov a nábreží sa píšu s veľkým začiatočným písmenom v prvom slove názvu. Nasledujúce slová v názve sa píšu veľkým začiatočným písmenom iba v prípade, že ide o vlastné mená. Napr. Letná ulica, Za mostom, Ulica 29. augusta, Ulica Ľudovíta Štúra, Hurbanova ulica, Sad osloboditeľov, Námestie Václava Havla, Námestie hrdinov.

Prídavné mená odvodené od miest a obcí sa píšu s malými začiatočnými písmenami. Napr. banskobystrická zeleň, košické budovy.

Obyvatelia miest a obcí sa píšu s veľkými začiatočnými písmenami. Napr. Veľkokrtíšania, Popradčan.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify