Vlastné mená

Vlastné mená

expand learning text

Vlastné mená

Vlastné mená živých bytostí

Vlastné mená osôb a zvierat sa vždy píšu s veľkým začiatočným písmenom, napr. Mária Rázusová Martáková, Robin Hood, Popoluška, Mária Terézia, kocúr Pazúrik. Týka sa to i prezývok, čísloviek a prívlastkov. Napr. Karol Štvrtý, Old Shatterhand, Katarína Veľká.

Tituly, oslovenia, povolania a hodnosti sa píšu s malým začiatočným písmenom, pokiaľ nie sú zaužívanou súčasťou mena danej osoby. Skratky titulov sa píšu väčšinou s veľkým písmenom. Napr. slečna Dubová, pán inžinier Pučan, Ing. Holub, Dr. Šurinová, generál Navrátil, arcibiskup Bezák, doc. Vrabec, ale tiež Majster Pavol z Levoče.

Predložky v menách sa väčšinou píšu s malým začiatočným písmenom, napr. Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify