Slovenská gramatika

Vybrané slová po M

expand learning text

Vybrané slová po M:

my (zámeno v množnom čísle, odlišovať od mi - chýbaš mi, daj mi), mykať sa, mýliť sa, myslieť, myšlienka, myseľ, umývať sa, mydlo, myš, šmýkať sa, hmyz, žmýkať, priemysel, Myjava, mýto, mys (výbežok pevniny do mora), zamykať, pomykov, hmýriť sa, šmyk, priesmyk, omyl, zmysel, pomyje

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify