Vybrané slová po B

Vybrané slová po B

expand learning text

Vybrané slová po B:

by, aby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, byť (existovať, odlišovať od biť - udierať), nábytok, bývať, byt, bydlisko, príbytok, dobytok, kobyla, obyčaj, býk, bylina, bydlo (bývanie, odlišovať od bidlo - tyč pre vtáky), dobyť (zmocniť sa, odlišovať od dobiť - zmlátiť), odbyt, byvol, bytosť, bývalý, úbytok, prebytok, zbytočný

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify