Slovenská gramatika

Podujatia, epochy a historické udalosti

expand learning text

Historické udalosti

Pomenovania revolúcií a povstaní sa píšu s veľkým začiatočným písmenom v prvom slove názvu. Nasledujúce slová v názve sa píšu veľkým začiatočným písmenom iba v prípade, že ide o vlastné mená, napr. Slovenské národné povstanie, Slovenské povstanie (r. 1848), Veľká francúzska revolúcia (Francúzska revolúcia), Októbrová revolúcia, Parížska komúna, Májové povstanie českého ľudu.

Rovnaké pravidlo platí pre pomenovania vojenských operácií a bitiek. Napr. Púštna búrka, Overlord, Stalingradská bitka, Bitka pri Moháči.

Vojny a iné rozbroje sa píšu s malým začiatočným písmenom. Napr. tridsaťročná vojna, krymská vojna, prvá svetová vojna, rusko-japonská vojna, napoleonské vojny, krompašská vzbura, versailleský mier.

Epochy a obdobia sa píšu s malým začiatočným písmenom, napr. renesancia, barok, rokoko, stredovek, antika, trias, jura atď.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify