Slovenská gramatika

Dni, mesiace a sviatky

expand learning text

Dni, mesiace, sviatky

Ročné obdobia, mesiace a dni v týždni sa píšu s malými začiatočnými písmenami. Napr. pondelok, utorok, január, február, jeseň.

Sviatky sa píšu s veľkými začiatočnými písmenami v prvom slove názvu. Napr. Vianoce, Veľká noc, Biela sobota, Veľký piatok, Turíce.

Nasledujúce slová vo viacslovnom názve sviatku sa píšu s veľkým začiatočným písmenom iba v prípade, že ide o vlastné mená. Napr. Deň vzniku Slovenskej republiky, Výročie Slovenského národného povstania (SNP je vlastný názov udalosti), Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda.

Avšak pozor na N/nový rok. S malým začiatočným písmenom označuje celý nasledujúci rok, s veľkým iba 1. január. Napr. Na Nový rok som sa zobudil s bolehlavom. Prajem Vám šťastný nový rok! (Ide o celý kalendárny rok.)

Prídavné mená odvodené od názvov sviatkov sa píšu s malými začiatočnými písmenami. Napr. vianočný pozdrav, veľkonočné sviatky.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify