Slovenská gramatika

Inštitúcie a organizácie

expand learning text

Inštitúcie a organizácie

Vlastné názvy inštitúcií a organizácií sa píšu s veľkým začiatočným písmenom v prvom slove názvu. Nasledujúce slová v názve sa píšu veľkým začiatočným písmenom iba v prípade, že ide o vlastné mená. Napr. Červený kríž, Národná rada Slovenskej republiky, Kresťansko-demokratické hnutie, Združenie ochrany spotrebiteľov atď.

Názvy náboženstiev, cirkví a ich príslušníkov sa píšu s malým začiatočným písmenom (v náboženskej literatúre tomu môže byť inak). Napr. kresťanstvo, islam, rímskokatolícka cirkev, evanjelická cirkev, katolíci.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify