Písanie veľkých a malých písmen

Vlastné mená

expand learning text

Vlastné mená

Vlastné mená živých bytostí

Vlastné mená osôb a zvierat sa vždy píšu s veľkým začiatočným písmenom, napr. Mária Rázusová Martáková, Robin Hood, Popoluška, Mária Terézia, kocúr Pazúrik. Týka sa to i prezývok, čísloviek a prívlastkov. Napr. Karol Štvrtý, Old Shatterhand, Katarína Veľká.

Tituly, oslovenia, povolania a hodnosti sa píšu s malým začiatočným písmenom, pokiaľ nie sú zaužívanou súčasťou mena danej osoby. Skratky titulov sa píšu väčšinou s veľkým písmenom. Napr. slečna Dubová, pán inžinier Pučan, Ing. Holub, Dr. Šurinová, generál Navrátil, arcibiskup Bezák, doc. Vrabec, ale tiež Majster Pavol z Levoče.

Predložky v menách sa väčšinou píšu s malým začiatočným písmenom, napr. Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven.Ulice, mestá a obce

expand learning text

Mestá, obce, ulice

Vlastné názvy miest, obcí a mestských častí sa píšu s veľkými začiatočnými písmenami vo všetkých slovách názvu okrem predložiek. Napr. Bratislava, Spišský Štvrtok, Bánovce nad Bebravou, mestská časť Devínska Nová Ves.

Vlastné názvy objektov v meste, tj. ulíc, námestí, parkov, sadov a nábreží sa píšu s veľkým začiatočným písmenom v prvom slove názvu. Nasledujúce slová v názve sa píšu veľkým začiatočným písmenom iba v prípade, že ide o vlastné mená. Napr. Letná ulica, Za mostom, Ulica 29. augusta, Ulica Ľudovíta Štúra, Hurbanova ulica, Sad osloboditeľov, Námestie Václava Havla, Námestie hrdinov.

Prídavné mená odvodené od miest a obcí sa píšu s malými začiatočnými písmenami. Napr. banskobystrická zeleň, košické budovy.

Obyvatelia miest a obcí sa píšu s veľkými začiatočnými písmenami. Napr. Veľkokrtíšania, Popradčan.Dni, mesiace a sviatky

expand learning text

Dni, mesiace, sviatky

Ročné obdobia, mesiace a dni v týždni sa píšu s malými začiatočnými písmenami. Napr. pondelok, utorok, január, február, jeseň.

Sviatky sa píšu s veľkými začiatočnými písmenami v prvom slove názvu. Napr. Vianoce, Veľká noc, Biela sobota, Veľký piatok, Turíce.

Nasledujúce slová vo viacslovnom názve sviatku sa píšu s veľkým začiatočným písmenom iba v prípade, že ide o vlastné mená. Napr. Deň vzniku Slovenskej republiky, Výročie Slovenského národného povstania (SNP je vlastný názov udalosti), Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda.

Avšak pozor na N/nový rok. S malým začiatočným písmenom označuje celý nasledujúci rok, s veľkým iba 1. január. Napr. Na Nový rok som sa zobudil s bolehlavom. Prajem Vám šťastný nový rok! (Ide o celý kalendárny rok.)

Prídavné mená odvodené od názvov sviatkov sa píšu s malými začiatočnými písmenami. Napr. vianočný pozdrav, veľkonočné sviatky.Podujatia, epochy a historické udalosti

expand learning text

Historické udalosti

Pomenovania revolúcií a povstaní sa píšu s veľkým začiatočným písmenom v prvom slove názvu. Nasledujúce slová v názve sa píšu veľkým začiatočným písmenom iba v prípade, že ide o vlastné mená, napr. Slovenské národné povstanie, Slovenské povstanie (r. 1848), Veľká francúzska revolúcia (Francúzska revolúcia), Októbrová revolúcia, Parížska komúna, Májové povstanie českého ľudu.

Rovnaké pravidlo platí pre pomenovania vojenských operácií a bitiek. Napr. Púštna búrka, Overlord, Stalingradská bitka, Bitka pri Moháči.

Vojny a iné rozbroje sa píšu s malým začiatočným písmenom. Napr. tridsaťročná vojna, krymská vojna, prvá svetová vojna, rusko-japonská vojna, napoleonské vojny, krompašská vzbura, versailleský mier.

Epochy a obdobia sa píšu s malým začiatočným písmenom, napr. renesancia, barok, rokoko, stredovek, antika, trias, jura atď.Inštitúcie a organizácie

expand learning text

Inštitúcie a organizácie

Vlastné názvy inštitúcií a organizácií sa píšu s veľkým začiatočným písmenom v prvom slove názvu. Nasledujúce slová v názve sa píšu veľkým začiatočným písmenom iba v prípade, že ide o vlastné mená. Napr. Červený kríž, Národná rada Slovenskej republiky, Kresťansko-demokratické hnutie, Združenie ochrany spotrebiteľov atď.

Názvy náboženstiev, cirkví a ich príslušníkov sa píšu s malým začiatočným písmenom (v náboženskej literatúre tomu môže byť inak). Napr. kresťanstvo, islam, rímskokatolícka cirkev, evanjelická cirkev, katolíci.   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify