Slovenská gramatika

Slovesný vid

expand learning text

Slovesný vid

Slovesá dokonavé vyjadrujú dej, ktorý už bol alebo bude ukončený, dej časovo ohraničený. Napr. Zuzka napíše knihu. Zuzka napísala knihu. Spoznáme ich podľa toho, že nedokážu vyjadriť súčasný čas .

Slovesá nedokonavé nevyjadrujú, či bol dej dokončený a cieľ splnený. Napr. Zuzka píše knihu. Zuzka písala knihu. Spoznáme ich podľa toho, že dokážu vyjadriť súčasný čas a tiež sa dá pred ich infinitív vložiť sloveso budem alebo prestať. Napr. budem písať, prestať písať.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify