Slovenská gramatika

Určenie gramatickej kategórie podst. mien (rod, číslo, pád)

expand learning text

Gramatické kategórie pri podstatných menách

U podstatných mien rozlišujeme tieto gramatické kategórie: rod, číslo, pád (a niekedy k nim patrí i vzor).

Rod


Mužský: ten strom, dom, kolega, Lučenec, Ján atď.
Ženský: tá žena, láska, závisť, kosť, ulica, step, Orava, Jana atď.
Stredný: to dievča, auto, mača, zábradlie, more, pole, vysvedčenie atď

Číslo


Jednotné (singulár): muž, kolega, žena, šteňa atď.
Množné (plurál): muži, kolegovia, ženy, šteňatá atď.

Pády podstatných mien


1. Nominatív: kto? čo?
2. Genitív z (od) koho? z (od) čoho?
3. Datív komu? čomu?
4. Akuzatív koho? čo? (vidím)
5. Lokál o kom? o čom?
6. Inštrumentál s kým? s čím?

Ak treba určiť pád nesklonného podstatného mena (napr. párty, rande), nahraď ho niečím iným. Napr.:Večer pripravujem party. -> Večer pripravujem muža/stroj/ženu... -> Koho, čo pripravujem? (4. pád - Akuzatív)


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify