Nájdi dvojhlásky

Nájdi dvojhlásky

expand learning text

Hlásky

Hlásky sa delia na:
- samohlásky:
      - krátke: a, ä, e, i, o, u
      - dlhé: á, é, í, ó, ú
- dvojhlásky: ia, ie, iu, ô
- spoluhlásky: b, c, č, d, ď, dz, dž, f, g, h, ch, j, k, l, ľ, ĺ, m, n, ň, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, v, w, x, z, ž

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify