Urči počet slabík (jednoduché výrazy)

Urči počet slabík (jednoduché výrazy)

expand learning text

Slabiky

Slabika alebo sylaba je najmenšia jednotka zvukového rečového prúdu. Vo všeobecnosti platí, že samohlásky a dvojhlásky sú nositeľom slabičnosti a v slove je aspoň toľko slabík, koľko je v ňom samohlások a dvojhlások. Nositeľom slabičnosti sa môžu stať i slabikotvorné spoluhlásky l, ĺ, r, ŕ. Uvedenú úlohu plnia ale len vtedy, ak sa nachádzajú medzi dvoma inými spoluhláskami, napr. kĺb, po-krm, po-str-čiť, vŕ-ba.

Pri slovách cudzieho pôvodu sa skupiny samohlások často vyslovujú ako dve slabiky: vitri-ol, epidémi-a, alergi-e, váku-um, héli-um.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify