Slovenská gramatika

Priama reč

expand learning text

Priama reč

Priama reč je doslovné verné opakovanie cudzej reči (ohraničuje sa dolnými a hornými úvodzovkami). Veta, ktorá ju zahŕňa, obsahuje taktiež uvádzaciu vetu, napr. Mama povedala: ,,Pôjdeme na dovolenku."

Podľa pozície uvádzacej vety píšeme vety obsahujúce priamu reč takto:

Uvádzacia veta na začiatku:

  • Otec povedal: "Peťko, sťažujú sa na teba zo školy."
  • Mama rozkázala: ,,Uč sa viac!"
  • Babka vyzvedala:,,Aké ma známky?

Uvádzacia veta na konci:

  • ,,Večer o deviatej mám rande," oznámila Kamila.
  • ,,A nemeškáš?" spýtala sa Júlia.
  • ,,Juj, meškám!" zvolala zdesene Kamila.

Uvádzacia veta uprostred:

  • ,,Mám rada koláče," povedala Jana, ,,a priberám z nich."
  • ,,Musím ísť spať," zahlásil Juraj, ,,ráno idem do školy."

 


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify