Slovenská gramatika

Zdvojené hlásky

expand learning text

Zdvojené hlásky

K zdvojeniu hlások v slove dochádza, keď prípona/predpona začína alebo končí rovnakým písmenom ako slovo, ku ktorému je pripojená. V slovenčine najčastejšie ide o písmeno n, ale vyskytujú sa i iné hlásky. K zdvojeniu dochádza napr. v nasledujúcich prípadoch:

-predpony naj-, ne- u slov, ktorých koreň začína j alebo e, napr. najjagavejšia, neetická
-predpony pod-, pred-,od- u slov, ktorých koreň začína na d , napr. poddaný, preddavok, oddych
-prípona -ný u slov, ktorých koreň končí na n, napr. zákonný, kamenný
-prípona -ník u slov, ktorých koreň končí na n, napr. denník, cenník, ale pozor, nezamieňať so slovami, kde koreň na -n nekončí mučeník, skleník
-cudzie a prebraté slová, napr. summit, hobby


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify