Slovenská gramatika

Čiarky vo voľne pripojených a vložených výrazoch

expand learning text

Kontaktové výrazy, vsuvky, poznámky

Čiarkou oddeľujeme kontaktové výrazy vieš, rozumieš, chápeš, však, prosím a mnohé iné vložené do vety. Napr. O ôsmej vyrážame, však? Dáte mi, prosím, desať rožkov? Vyčleňujeme i vsuvky, napr. Ten výtvor, a to hovorím ešte slušne, nestojí za nič. Vyčleňujú sa i poznámky, ako napr. Leto bude extrémne teplé, tvrdia meteorológovia.

Textové skratky

Čiarkou oddeľujeme skratky napr., ako napr. Skratky a pod. atď. sa píšu bez čiarky. Napr. Listnaté stromy na zimu strácajú listy, napr. javor, breza, lipa. Z USA pochádzajú speváčky ako Madonna, Beyone, Taylor Swift atď.

Vsunuté vety

Čiarkou oddeľujeme vedľajšie vety vsunuté do súvetí, napr. V meste, kde bývam, sa každý rok koná jarmok, ktorý priťahuje veľa návštevníkov.

Vytýčené vetné členy

Čiarkou oddeľujeme vytýčené vetné členy, napr. V meste, tam to žije. Už to potrebovala, uvoľniť a zabaviť sa.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify