Čiarky pred a

Čiarky pred a

expand learning text

Spojka "a"

Viacnásobné vetné členy sa oddeľujú čiarkou, ak medzi nimi nie je spojka, napr. Pod hladinou som videl ryby, mušle a koraly.

Čiarkou sa neoddeľujú rovnocenné vety spojené spojkou a, i, aj, ani, alebo, čiak je medzi vetami priraďovací vzťah. Ak je medzi vetami stupňovací, odporovací alebo vylučovací vzťah, čiarka sa môže i nemusí dať. Napr. Prídem a navarím obed. Prisahal (,)a prísahu nedodržal (odporovacie). Tvár sa jej trochu uvoľnila(,) a aj sa usmiala.(stupňovacie)

Pozor na prípad, keď je pred spojku vsunutá vedľajšia veta, vsuvka, oslovenie, hodnotiaca častica atď. To sa čiarka píše vždy, napr. Našiel som dievča, ktoré sa mi páčilo, a oslovil ho. Poprosila ma, aby som sa za ňu pomodlil, a odišla do nemocnice.

Pred spojky a preto, a predsa, a jednako, a pritom, a dokonca, a teda sa čiarka píše. A potom nie je spojka, čiarka sa nepíše.

Pred spojky a to, a tak sa čiarka píše ak spojka neodkazuje na predchádzajúcu časť vety. Napr. Nepáčilo sa mi tam, a tak som odišiel. Jeho postup sa mi páči a tak to urobím i ja (rovnakým postupom). Na vysokú školu som sa nedostala a to (fakt, že som nešla študovať) zmenilo moju budúcnosť. Nezmestili sme sa tam, a to sme ešte ani všetci neprišli. Toto sú členovia nášho družstva, a to Jana,Lukáš, Magda a Ivona. Kúpime ovocie, a to jablká, hrušky a slivky.

Pri spojke jednak-a jednak sa čiarka nepíše, pri spojkách jednak-jednak, jednak-ako aj sa píše. Napr. Jednak ma to mrzelo, jednak som bol rád. Jednak jeho tvorbu ovplyvnil jeho otec a jednak knižné diela jeho mladosti. Prišli sme jednak o dovolenku, jednak o peniaze.

V podraďovacom súvetí sa môžu spojiť rovnocenné vety, píšu sa vtedy bez čiarky, napr. Nevedeli sme, kedy príde a kde bude bývať. Povedal som mu, že musím ísť a že ma má prísť navštíviť.

Čiarkou oddeľujeme vsuvky, napr. Ten výtvor, a to hovorím ešte slušne, nestojí za nič. 


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify