Slovenská gramatika

Rozvité a viacnásobné vetné členy

expand learning text

Viacnásobné vetné členy

Viacnásobné vetné členy sa oddeľujú čiarkou, ak medzi nimi nie je spojka, napr. Patrili mu okolité domy, polia i lesy. Pod hladinou som videl ryby, mušle a koraly. Dovolenku sme strávili v hoteli, v kempe aj na chate. Doma vysával, umýval, leštil. Domov prišiel smutný, unavený a plný beznádeje. Pôjdeme do kina, do divadla alebo na koncert. Viacnásobné vetné členy sa často spájajú spojkami:

  • pri jednoduchých priraďovacích spojkách a, i, aj, alebo, ani, či sa pri viacnásobnom vetnom člene čiarka nepíše, napr. Nemal dom ani auto. Prídeš či neprídeš? (viď tiež príklady v predchádzajúcom odstavci)
  • pri spojke a to sa píše čiarka, ale len v prípade, že spojka neodkazuje na predchádzajúcu vetu. Napr. Kúpime ovocie, a to jablká, hrušky a slivky.

Pri viacero rovnakých vetných členoch rôzneho určenia sa nepíše čiarka. Napr. Poslal som mame kyticu. (kytica i mame je predmet). Prebehli na koňoch cez pole až k dvoru pred domkom. Prídem v pondelok o štvrtej hodine.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify