Slovenská gramatika

Písanie čiarky v pozdravoch a osloveniach

expand learning text

Pozdravy

Čiarkou oddeľujeme pozdravy. Napr. Dobrý deň, rád vás vidím. Ahoj, Peťo. Ale pozor na Dobrý deň prajem!

Oslovenia

Čiarkou oddeľujeme oslovenia. Napr. Ostrihal si sa už, Lukáš? Ivona, kedy budeš mať svadbu? Môže im predchádzať zámeno, napr. Pozývam aj teba, milá priateľka. Patria sem aj citovo hodnotiace (zvolacie) výrazy, napr. Prišli sem, hlupáci, neskoro. Ja, somár, nechal som sa okradnúť.

.

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify