Slovenská gramatika

Písanie čiarky u citosloviec

expand learning text

Citoslovcia

Čiarkou oddeľujeme citoslovcia, okrem prípadu, že nezastupujú vetný člen (väčšinou prísudok). Napr. Jaj, to bolí. To je krása, jéj. Kamaráti, hurá, vyhrali sme. Palicou buch mu po hlave (zastupuje prísudok).


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify