Slovenská gramatika

Vetné sklady

expand learning text

Vetné sklady

Vetné členy sa spájajú do skupín, ktoré nazývame sklady. Poznáme 3 druhy skladov:

 • prisudzovací sklad - spája podmet a prísudok, napr. Eva plače. Dieťa sa teší. Mama je utrápená. Púpava vykvitla.
 • určovací sklad - spája nadradený vetný člen a podradený, ktorý ho rozvíja, napr. športuje každý deň, pracoval usilovne, číta knihu, múdra žena.
 • priraďovací sklad - spája rovnocenné vetné členy oddelené čiarkou alebo spojkami (a, i, ba, ale atď.). Môže to byť:
  •    viacnásobný podmet: Adam a Eva zjedli jablko.
  •    viacnásobný prísudok: Hostia sa prišli, najedli sa, ale nezaplatili. Zuzka bola smutná, ba až zúfalá.
  •    viacnásobné príslovkové určenie: Pracovali sme celý deň, ba i celú noc.
  •    viacnásobný predmet: Kamarátom chutili jablká, hrušky i slivky.
  •    viacnásobný prívlastok: Vybral si za ženu pekné a múdre dievča. 

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify