Slovenská gramatika

Nájdi podmet vo vete

expand learning text

Podmet

Podmet označuje pôvodcu deja vo vete, spytujeme sa naň kto, čo?. S prísudkom tvorí prisudzovací sklad. Môže ho tvoriť podstatné meno, prídavné meno, zámeno, číslovka, sloveso alebo môže byť nevyjadrený. Napr. {Jana} je veselá. {Známy} pracuje v továrni. {Ty} by si mi to mohol povedať. Na oslavu prídeme {obaja}. {Fajčiť} je zakázané. {Zuzka} bola okradnutá v metre. Som pripravená na výlet. {nevyjadrený podmet: ja}


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify