Slovenská gramatika

Rozlišuj vetu s nevyjadreným podmetom a bez podmetu

expand learning text

Podmet

Podmet označuje pôvodcu deja vo vete, spytujeme sa naň kto, čo?. Spolu s prísudkom tvorí prisudzovací sklad. Napr. {Jana} je veselá. {Známy} pracuje v továrni. {Ty} by si mi to mohol povedať. Na oslavu prídeme {obaja}. {Fajčiť} je zakázané.

 

Môže ho tvoriť podstatné meno, prídavné meno, zámeno, číslovka, sloveso alebo môže byť nevyjadrený. Napr. {Jana} je veselá. {Známy} pracuje v továrni. {Ty} by si mi to mohol povedať. Na oslavu prídeme {obaja}. {Fajčiť} je zakázané. {Zuzka} bola okradnutá v metre. Som pripravená na výlet. {nevyjadrený podmet: ja}

Veta s nevyjadreným podmetom

V niektorých vetách je podmet nevyjadrený:

  • Som pripravená na výlet. {nevyjadrený podmet: ja}
  • Kráčali sme lesnou cestou. {nevyjadrený podmet: my}
  • Budeme musieť vyprať bielizeň. {nevyjadrený podmet: my}
  • Večer nemala čas. {nevyjadrený podmet: ona}
  • Už nikdy nepríde. {nevyjadrený podmet: on}

Veta bez podmetu

Veta bez podmetu je vždy v 3. os. jednotného čísla (ono) a často vyjadruje pocit, zdravotný stav, počasie alebo fyzikálny jav, napr. Pršalo. Od rána sneží. Bolelo ho v krku. Je mi do spevu. V krbe zapraskalo.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify