Slovenská gramatika

Rozlišuj vetu s nevyjadreným podmetom a bez podmetu

expand learning text

Podmet

Podmet označuje pôvodcu deja vo vete, spytujeme sa naň kto, čo?. Spolu s prísudkom tvorí prisudzovací sklad. Napr. {Jana} je veselá. {Známy} pracuje v továrni. {Ty} by si mi to mohol povedať. Na oslavu prídeme {obaja}. {Fajčiť} je zakázané.

 

Môže ho tvoriť podstatné meno, prídavné meno, zámeno, číslovka, sloveso alebo môže byť nevyjadrený. Napr. {Jana} je veselá. {Známy} pracuje v továrni. {Ty} by si mi to mohol povedať. Na oslavu prídeme {obaja}. {Fajčiť} je zakázané. {Zuzka} bola okradnutá v metre. Som pripravená na výlet. {nevyjadrený podmet: ja}

Veta s nevyjadreným podmetom

V niektorých vetách je podmet nevyjadrený:

 • Som pripravená na výlet. {nevyjadrený podmet: ja}
 • Kráčali sme lesnou cestou. {nevyjadrený podmet: my}
 • Budeme musieť vyprať bielizeň. {nevyjadrený podmet: my}
 • Večer nemala čas. {nevyjadrený podmet: ona}
 • Už nikdy nepríde. {nevyjadrený podmet: on}

Veta bez podmetu

Veta bez podmetu je vždy v 3. os. jednotného čísla (ono) a často vyjadruje pocit, zdravotný stav, počasie alebo fyzikálny jav, napr. Pršalo. Od rána sneží. Bolelo ho v krku. Je mi do spevu. V krbe zapraskalo.Nájdi podmet vo vete

expand learning text

Podmet

Podmet označuje pôvodcu deja vo vete, spytujeme sa naň kto, čo?. S prísudkom tvorí prisudzovací sklad. Môže ho tvoriť podstatné meno, prídavné meno, zámeno, číslovka, sloveso alebo môže byť nevyjadrený. Napr. {Jana} je veselá. {Známy} pracuje v továrni. {Ty} by si mi to mohol povedať. Na oslavu prídeme {obaja}. {Fajčiť} je zakázané. {Zuzka} bola okradnutá v metre. Som pripravená na výlet. {nevyjadrený podmet: ja}Nájdi podmet a urči jeho typ

expand learning text

Podmet

Podmet označuje pôvodcu deja vo vete, spytujeme sa naň kto, čo?. S prísudkom tvorí prisudzovací sklad. Môže ho tvoriť podstatné meno, prídavné meno, zámeno, číslovka, sloveso alebo môže byť nevyjadrený. Napr. {Jana} je veselá. {Známy} pracuje v továrni. {Ty} by si mi to mohol povedať. Na oslavu prídeme {obaja}. {Fajčiť} je zakázané. {Zuzka} bola okradnutá v metre. Som pripravená na výlet. {nevyjadrený podmet ja}Vetné sklady

expand learning text

Vetné sklady

Vetné členy sa spájajú do skupín, ktoré nazývame sklady. Poznáme 3 druhy skladov:

 • prisudzovací sklad - spája podmet a prísudok, napr. Eva plače. Dieťa sa teší. Mama je utrápená. Púpava vykvitla.
 • určovací sklad - spája nadradený vetný člen a podradený, ktorý ho rozvíja, napr. športuje každý deň, pracoval usilovne, číta knihu, múdra žena.
 • priraďovací sklad - spája rovnocenné vetné členy oddelené čiarkou alebo spojkami (a, i, ba, ale atď.). Môže to byť:
  •    viacnásobný podmet: Adam a Eva zjedli jablko.
  •    viacnásobný prísudok: Hostia sa prišli, najedli sa, ale nezaplatili. Zuzka bola smutná, ba až zúfalá.
  •    viacnásobné príslovkové určenie: Pracovali sme celý deň, ba i celú noc.
  •    viacnásobný predmet: Kamarátom chutili jablká, hrušky i slivky.
  •    viacnásobný prívlastok: Vybral si za ženu pekné a múdre dievča. 


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify