Slovenská gramatika

Vybrané slová po Z

expand learning text

Vybrané slová po Z:

Z:

jazyk, nazývať sa, ozývať, prezývať, vyzývať, pozývať, vzývať (odlišovať od zívať - otvárať ústa)

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify