Slovenská gramatika

Vybrané slová po V

expand learning text

Vybrané slová po V:

vysoký, zvyk, vy, vykať, výr (sova, odlišovať od vodný vír), výskať, vyť (vlk vyje, odlišovať od viť veniec, zaviť dieťa), vy (predpona), vyžla, vydra, vyhňa, výsosť, zvyšok, výskyt, výživa, výťah, vyučovanie, výpočet, výraz, vyrážka, výskum, výstava, vyza (druh ryby)

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify