Vybrané slová

Vybrané slová po B

expand learning text

Vybrané slová po B:

by, aby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, byť (existovať, odlišovať od biť - udierať), nábytok, bývať, byt, bydlisko, príbytok, dobytok, kobyla, obyčaj, býk, bylina, bydlo (bývanie, odlišovať od bidlo - tyč pre vtáky), dobyť (zmocniť sa, odlišovať od dobiť - zmlátiť), odbyt, byvol, bytosť, bývalý, úbytok, prebytok, zbytočný


Vybrané slová po M

expand learning text

Vybrané slová po M:

my (zámeno v množnom čísle, odlišovať od mi - chýbaš mi, daj mi), mykať sa, mýliť sa, myslieť, myšlienka, myseľ, umývať sa, mydlo, myš, šmýkať sa, hmyz, žmýkať, priemysel, Myjava, mýto, mys (výbežok pevniny do mora), zamykať, pomykov, hmýriť sa, šmyk, priesmyk, omyl, zmysel, pomyje


Vybrané slová po P

expand learning text

Vybrané slová po P:

pýcha, pýtať sa, pýr, kopyto, prepych, pysk (papuľa), pykať, pýšiť sa, pytliak, dopyt, zapýriť sa, pyré, pyžamo, pytač


Vybrané slová po S

expand learning text

Vybrané slová po S:

syn, syr, sýty, sypať, syseľ, syčať, sýkorka, sychravý, vysychať, osýpky, sypký, sykať


Vybrané slová po V

expand learning text

Vybrané slová po V:

vysoký, zvyk, vy, vykať, výr (sova, odlišovať od vodný vír), výskať, vyť (vlk vyje, odlišovať od viť veniec, zaviť dieťa), vy (predpona), vyžla, vydra, vyhňa, výsosť, zvyšok, výskyt, výživa, výťah, vyučovanie, výpočet, výraz, vyrážka, výskum, výstava, vyza (druh ryby)


Vybrané slová po Z

expand learning text

Vybrané slová po Z:

Z:

jazyk, nazývať sa, ozývať, prezývať, vyzývať, pozývať, vzývať (odlišovať od zívať - otvárať ústa)


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify