Slovenská gramatika

Druhy opytovacích viet a ich melódie

expand learning text

Opytovacie vety

Opytovacie vety požadujú informáciu a končia otáznikom. Delia sa na:
-zisťovacie - očakávajú odpoveď áno/nie. Melódia stúpa. Napr. Prídeš? Funguje ti auto?
-doplňovacie - neočakávajú odpoveď áno/nie, ale dodatočnú informáciu. Melódia klesá. Napr. Kedy prídeš? Aké máš auto?


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify