Druhy viet a súvetí

Druhy viet podľa obsahu a melódie

expand learning text

Jednoduché vety

Jednoduché vety delíme podľa obsahu/zámeru:

Oznamovacie vety oznamujú alebo konštatujú určitú skutočnosť. Melódia klesá. Napr. Slnko svietilo. Zajtra bude pršať.

Opytovacie vety požadujú informáciu a končia otáznikom. Delia sa na:
-zisťovacie - očakávajú odpoveď áno/nie. Melódia stúpa. Napr. Prídeš? Funguje ti auto?
-doplňovacie - neočakávajú odpoveď áno/nie, ale dodatočnú informáciu. Melódia klesá. Napr. Kedy prídeš? Aké máš auto?

Rozkazovacie vety prikazujú alebo zakazujú. Väčšinou končia výkričníkom a vždy obsahujú sloveso v rozkazovacom spôsobe. Melódia klesá. Napr. Zasvieť svetlo! Vypni vodu! 

Želacie vety vyjadrujú prianie alebo želanie. Končia výkričníkom a často obsahujú výrazy ako bodaj, kiež, nech, aby. Melódia klesá. Napr. Kiež by sa vyčasilo! Bodaj by už bol doma.

Zvolacie vety vyjadrujú emočne podfarbenú skutočnosť. Napr. Ako je dnes krásne! Konečne si doma!Druhy opytovacích viet a ich melódie

expand learning text

Opytovacie vety

Opytovacie vety požadujú informáciu a končia otáznikom. Delia sa na:
-zisťovacie - očakávajú odpoveď áno/nie. Melódia stúpa. Napr. Prídeš? Funguje ti auto?
-doplňovacie - neočakávajú odpoveď áno/nie, ale dodatočnú informáciu. Melódia klesá. Napr. Kedy prídeš? Aké máš auto?   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify