Píšeme spisovne

Ktorý výraz je spisovný?

expand learning text

Spisovný jazyk

V bežnej reči často používame výrazy a slovné spojenia, ktoré pokladáme za spisovné, ale pritom tomu tak nemusí byť a náš jazyk ich pokladá za neústrojné. V bežnej reči je lepšie vyvarovať sa im. Napr.:

-slová končiace na -ítko , napr. lomítko (správne: lomka), vodítko (vôdzka), tlačítko (tlačidlo), kružítko (kružidlo), lízatko (lízanka), avšak pozor na pravítko (pravítko je správne)
-napadlo mi , správne sa používa napadol ma pes, napadla mi myšlienka
-mnohé slovesá majú odlišný spisovný variant napr. doporučujem (správne: odporúčam), jedná sa o problém (správne: ide o), vadí mi to (správne: prekáža)
-odlišné rody, napr. tá varianta (správne: ten variant), tá rada sedadiel (ten rad)
-prídavné mená, napr. vadný (správne: kazový), zastaralý (zastaraný), antivírový (antivírusový)
-predložkové väzby, ktorých je obrovské množstvo, napr. vzhľadom k (správne: vzhľadom na), závislosť na (správne: závislosť od), byť na izbe (správne: v izbe), sedieť u okna (správne: pri okne), vybaviť niečo u okienka (správne: pri okienku), kdesi u Bratislavy (správne: pri Bratislave), atď...
a mnohé ďalšie...Skloňovanie vo zvláštnych prípadoch


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify