Slovenská gramatika

i/y v koncovkách príd. mien (vzor pekný, cudzí)

expand learning text

Koncovky prídavných mien

Pri určovaní i/y v koncovkách prídavných mien je potrebné určiť pád, číslo a prídavného mena. I/y sa píšu v nasledujúcich príponách jednotlivých vzorov:


vzor pekný
V sg.:
N: pekný chlap, dub
A (než.): vidím pekný dub
I: s pekným chlapom/dubom
V pl.:
N: pekní chlapi
G: pekných chlapov/dubov
D: pekným chlapom/dubom
A: pekných chlapov
L: pekných chlapoch/duboch
I: s peknými chlapmi/dubmi

vzor cudzí
V sg.:
N: cudzí chlap/dub
A (neživ.): vidím pekný dub
I:s cudzím chlapom/dubom
V pl.:
N: cudzí chlapi
G: cudzích chlapov/dubov
D: cudzím chlapom/dubom
A: cudzích chlapov
L: cudzích chlapoch/duboch
I: s cudzími chlapmi/dubmi

Prídavné meno rád v množnom čísle mužského rodu (životné) skloňuje radi, v ženskom a strednom rady. Napr. Chlapi sú radi, ženy sú rady, dievčatá sú rady.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify