i/y v koncovkách podst. m. v ženskom rode

i/y v koncovkách podst. m. v ženskom rode

expand learning text

Tvrdé a mäkké i/y v koncovkách s podstatných mien

Pri určovaní i/y v koncovkách podstatných mien je potrebné určiť pád, číslo a vzor podstatného mena. I/y sa píše vo vzoroch podst. mien nasledovne:

Mužský rod: vzory chlap, hrdina
N (pl.):chlapi
D: o chlapovi, o hrdinovi
vzor dub
N (pl.):duby
I (pl.): s dubmi
vzor stroj
L: o stroji

Ženský rod:
vzor žena
N(pl.):ženy
G: od ženy
vzory dlaň, kosť
N (pl.): kosti
G (pl.): od kostí, z dlaní
D: v kosti, v dlani

Stredný rod: (píšeme vždy mäkké i)
vzory srdce, vysvedčenie
G(pl.): od vysvedčení
L: v srdci, vo vysvedčení

V inštrumentáli množného čísla sa vždy pre každý vzor pridáva koncovka-mi s mäkkým i na konci, napr. s chlapmi, ženami, dlaňami, kosťami, mestami, atď.

Výnimkou v mužskom rode sú zvieracie podstatné mená psy, vlky, vtáky, ktoré možno v množnom čísle skloňovať aj ako životné, t. j. psi, vlci, vtáci. Oba tvary sú správne, ich písanie závisí od voľby používateľa. Najlepším ukazovateľom sú ukazovacie zámená – (tie) strážne psy – podľa vzoru dub, (tí) strážni psi – podľa vzoru chlap. Následne sa skloňujú i prídavné mená a číslovky, napr. nakŕmení psi, nakŕmené psy, dva psi, dvaja psy. Psi a vlci s podľa vzoru chlap sa používajú v spojení s ľuďmi, napr. Pobili sa ako psi. Nie ste ľudia, ale vlci.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify