Slovenská gramatika

i/y v príponách

expand learning text

I/y v príponách

V príslovkách sa pridáva koncovka -y alebo -ky. Napr. pomaly, poľahky, chlapsky, posediačky, napoly atď.

Y sa používa aj v slovotvornej prípone -yňa, -kyňa. Napr. správkyňa, sudkyňa, svedkyňa, svätyňa, vrahyňa atď. Ostatné prípony sú s i. Napr. kúzelníčka, diaľnica, častica, medvedík, potôčik, atď.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify