i/y v koncovkách slov

i/y v koncovkách podst. mien v mužskom rode

expand learning text

Tvrdé a mäkké i/y v koncovkách s podstatných mien

Pri určovaní i/y v koncovkách podstatných mien je potrebné určiť pád, číslo a vzor podstatného mena. I/y sa píše vo vzoroch podst. mien nasledovne:

Mužský rod: vzory chlap, hrdina
N (pl.):chlapi
D: o chlapovi, o hrdinovi
vzor dub
N (pl.):duby
I (pl.): s dubmi
vzor stroj
L: o stroji

Ženský rod:
vzor žena
N(pl.):ženy
G: od ženy
vzory dlaň, kosť
N (pl.): kosti
G (pl.): od kostí, z dlaní
D: v kosti, v dlani

Stredný rod: (píšeme vždy mäkké i)
vzory srdce, vysvedčenie
G(pl.): od vysvedčení
L: v srdci, vo vysvedčení

V inštrumentáli množného čísla sa vždy pre každý vzor pridáva koncovka-mi s mäkkým i na konci, napr. s chlapmi, ženami, dlaňami, kosťami, mestami, atď.

Výnimkou v mužskom rode sú zvieracie podstatné mená psy, vlky, vtáky, ktoré možno v množnom čísle skloňovať aj ako životné, t. j. psi, vlci, vtáci. Oba tvary sú správne, ich písanie závisí od voľby používateľa. Najlepším ukazovateľom sú ukazovacie zámená – (tie) strážne psy – podľa vzoru dub, (tí) strážni psi – podľa vzoru chlap. Následne sa skloňujú i prídavné mená a číslovky, napr. nakŕmení psi, nakŕmené psy, dva psi, dvaja psy. Psi a vlci s podľa vzoru chlap sa používajú v spojení s ľuďmi, napr. Pobili sa ako psi. Nie ste ľudia, ale vlci.i/y v koncovkách podst. m. v ženskom rode

expand learning text

Tvrdé a mäkké i/y v koncovkách s podstatných mien

Pri určovaní i/y v koncovkách podstatných mien je potrebné určiť pád, číslo a vzor podstatného mena. I/y sa píše vo vzoroch podst. mien nasledovne:

Mužský rod: vzory chlap, hrdina
N (pl.):chlapi
D: o chlapovi, o hrdinovi
vzor dub
N (pl.):duby
I (pl.): s dubmi
vzor stroj
L: o stroji

Ženský rod:
vzor žena
N(pl.):ženy
G: od ženy
vzory dlaň, kosť
N (pl.): kosti
G (pl.): od kostí, z dlaní
D: v kosti, v dlani

Stredný rod: (píšeme vždy mäkké i)
vzory srdce, vysvedčenie
G(pl.): od vysvedčení
L: v srdci, vo vysvedčení

V inštrumentáli množného čísla sa vždy pre každý vzor pridáva koncovka-mi s mäkkým i na konci, napr. s chlapmi, ženami, dlaňami, kosťami, mestami, atď.

Výnimkou v mužskom rode sú zvieracie podstatné mená psy, vlky, vtáky, ktoré možno v množnom čísle skloňovať aj ako životné, t. j. psi, vlci, vtáci. Oba tvary sú správne, ich písanie závisí od voľby používateľa. Najlepším ukazovateľom sú ukazovacie zámená – (tie) strážne psy – podľa vzoru dub, (tí) strážni psi – podľa vzoru chlap. Následne sa skloňujú i prídavné mená a číslovky, napr. nakŕmení psi, nakŕmené psy, dva psi, dvaja psy. Psi a vlci s podľa vzoru chlap sa používajú v spojení s ľuďmi, napr. Pobili sa ako psi. Nie ste ľudia, ale vlci.i/y v koncovkách príd. mien (vzor pekný, cudzí)

expand learning text

Koncovky prídavných mien

Pri určovaní i/y v koncovkách prídavných mien je potrebné určiť pád, číslo a prídavného mena. I/y sa píšu v nasledujúcich príponách jednotlivých vzorov:


vzor pekný
V sg.:
N: pekný chlap, dub
A (než.): vidím pekný dub
I: s pekným chlapom/dubom
V pl.:
N: pekní chlapi
G: pekných chlapov/dubov
D: pekným chlapom/dubom
A: pekných chlapov
L: pekných chlapoch/duboch
I: s peknými chlapmi/dubmi

vzor cudzí
V sg.:
N: cudzí chlap/dub
A (neživ.): vidím pekný dub
I:s cudzím chlapom/dubom
V pl.:
N: cudzí chlapi
G: cudzích chlapov/dubov
D: cudzím chlapom/dubom
A: cudzích chlapov
L: cudzích chlapoch/duboch
I: s cudzími chlapmi/dubmi

Prídavné meno rád v množnom čísle mužského rodu (životné) skloňuje radi, v ženskom a strednom rady. Napr. Chlapi sú radi, ženy sú rady, dievčatá sú rady.i/y v slovesách

expand learning text

I/y v koncovkách slovies

Pri časovaní slovies sa y väčšinou nepoužíva. Napr. prišli, dorazil, varila, napísali atď. Y sa môže vyskytnúť na konci slovesa, ktoré je vybraným slovom. Napr. Umyl to. Skry sa! Ry do zeme! Umy to!i/y v príponách

expand learning text

I/y v príponách

V príslovkách sa pridáva koncovka -y alebo -ky. Napr. pomaly, poľahky, chlapsky, posediačky, napoly atď.

Y sa používa aj v slovotvornej prípone -yňa, -kyňa. Napr. správkyňa, sudkyňa, svedkyňa, svätyňa, vrahyňa atď. Ostatné prípony sú s i. Napr. kúzelníčka, diaľnica, častica, medvedík, potôčik, atď.   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify