Matematika Testy

Urči pomer


Rovnice s delením (celé čísla)


Rozdelenie čísla v danom pomere (desatinné čísla a zlomky)


Prevod medzi desatinnými číslami a percentami


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify