Nerovnice

Nerovnice so sčítaním a odčítaním


Nerovnice s násobením a delením


Urči správnu nerovnicu ku grafu


Vyber interval ku grafu


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify