Mocniny a odmocniny

Umocni na druhú


Urči druhú odmocninu


Umocňovanie s rôznymi exponentmi


Umocňovanie a odmocňovanie desatinných čísiel


Umocňovanie a odmocňovanie zlomkov


Čiastočné odmocňovanie


Číselné výrazy s exponentami


Numerické výrazy s mocninami a odmonicnami


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify