Mnohočleny/algebraické výrazy

Sčítanie a odčítanie výrazov


Násobenie výrazov (ľahké)


Použitie vzorcov (ťažké)


Rozklad výrazu na súčin (ľahké)


Rozklad výrazu na súčin (ťažké)


Lomené výrazy (ľahké)


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify