Matematika Testy

Aké desatinné číslo je na obrázku?


Desatinné čísla a zlomky (ľahké)


Desatinné čísla a zlomky (stredné)


Porovnaj desatinné čísla, zlomky a celé čísla


Delenie desatinných čísiel


Prevod periodických desatinných čísiel na zlomok


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify