Sčítanie a odčítanie do 10000

Doplň číselnú radu (1-100)


Sčítanie do 100 (veľmi ľahké)


Sčítanie do 100 (ľahké)


Sčítanie do 100 (stredné)


Sčítanie do 100 (ťažké)


Odčítanie do 100 (veľmi ľahké)


Odčítanie do 100 (ľahké)


Odčítanie do 100 (stredné)


Odčítanie do 100 (ťažké)


Odčítanie do 100 (veľmi ťažké)


Sčítanie a odčítanie s celými desiatkami do 200


Nájdi najväčšie/najmenšie číslo


Sčítanie s celými stovkami do 10000


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify