Desiatková sústava

Pozície číslic v čísle (malé čísla)


Pozície číslic v čísle (veľké čísla)


Hodnota číslic


Rozvinutý zápis


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify