Zlomky

Aký zlomok je na obrázku?


Zlomky na číselnej osi


Porovnaj zlomky s rovnakým čitateľom alebo menovateľom


Porovnaj zlomky a celé čísla


Doplň čitateľ alebo menovateľ


Zlomky z celých čísiel


Sčítanie a odčítanie zlomkov s rovnakými menovateľmi (ľahké)


Sčítanie a odčítanie zlomkov s rôznymi menovateľmi I.(stredne ťažké)


Zmiešané čísla


Delenie zlomkov


Zložené zlomky


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify