Sčítanie a odčítanie do 20

Číselná os 1-20


Sčítanie do 5


Sčítanie do 10 (chýbajúci sčítanec)


Sčítanie do 20 bez prechodu 10 (chýbajúci sčítanec)


Sčítanie do 20


Číselné pyramídy 1-10


Číselné pyramídy 1-20


Číselný had (ľahký)


Číselný had (ťažký)


Porovnaj sumy do 10


Porovnaj sumy do 20


Odčítanie do 5


Odčítanie do 10


Odčítanie do 20 bez prechodu 10


Odčítanie do 20


Doplň číselnú radu (ľahké)


Doplň číselnú radu (stredné)


Doplň číselnú radu (ťažké)


Počty s nulou


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify