Matematika Testy

Sčítanie do 5


Sčítanie do 10


Sčítanie do 20 bez prechodu 10


Sčítanie do 20


Porovnaj sumy do 10


Porovnaj sumy do 20


Odčítanie do 5


Odčítanie do 10


Odčítanie do 20 bez prechodu 10


Odčítanie do 20


Doplň číselnú radu


Počty s nulou


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify