Polska ortografia - Język polski

Rodzaje wypowiedzeń (ze wzgl. na cel wypowiedzi)


Zdanie: nadrzędne, podrzędne


Rodzaje zdań (pojedyncze, złożone)


Rodzaje wypowiedzeń (zdanie, równoważnik zdania)


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify