Polska ortografia - Język polski

Podmiot, orzeczenie, dopełnienie


Rodzaje orzeczeń (czasownikowe, imienne)


Okolicznik: miejsca, czasu, celu, przyczyny, sposobu, przyzwolenia, warunku


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify