Polska ortografia - Język polski

Om, on, ą w wyrazach rodzimych i zapożyczonych


Wymiana ą na ę, ę na ą


Ą i ę w zakończeniach niektórych bezokoliczników i imiesłowów


Ą i ę na końcu czasowników


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify