Polska ortografia - Język polski

J, i na początku wyrazów


J, i - wymowa miękka i twarda


I po spółgłoskach i samogłoskach


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify