Polska ortografia - Język polski

Nieodmienne części mowy


Kategorie gramatyczne


Tryby czasownika (orzekający, rozkazujący, przypuszczający)


Strony czasownika (czynna, bierna, zwrotna)


Rodzaje imiesłowów przysłówkowych (współczesne, uprzednie)


Rodzaje liczebników (główne, porządkowe, ułamkowe, zbiorowe, nieokreślone)


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify