Ćwiczenia matematyczne

Zamień stopnie i minuty


Zamień stopnie na radiany


Definicje rodzajów kątów


Odgadnij ile stopni ma kąt na obrazku?


Kąty przyległe i wierzchołkowe


Ile mierzą kąty naprzemianległe i odpowiadające?


Kąty w wielokątach


Okrąg - kąt środkowy i kąt wpisany (łatwe)


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify