Ćwiczenia matematyczne

Mnożenie przez 2


Mnożenie przez 3


Mnożenie przez 4


Mnożenie przez 5


Mnożenie przez 2-5


Mnożenie przez 6


Mnożenie przez 12


Mnożenie przez 10,100 i 1000


Mnożenie trzech liczb w zakresie od 1-100


Mnożenie pełnych dziesiątek


Mnożenie pisemne (łatwe)


Mnożenie pisemne (średnio trudne)


Mnożenie pisemne (trudne)


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify