Ćwiczenia matematyczne

Dodawanie w słupkach 10-100


Dodawanie w słupkach z przekraczaniem progu dziesiątkowego 10-100


Odejmowanie w słupkach 10-100


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify